c. Tarragona s/n
Castellar del Vallès
08211 Barcelona
93 714 32 92
info@uecastellar.espaiart.cat

Assemblea General Socis

Comuniquem que el dia 27 de Febrer a les 20:30 h en 1ª convocatòria i a les 21:00 en segona convocatòria, es celebrarà l’assemble general de socis amb el següent ordre del dia:

1º Lectura acta anterior.

2º Tancament temporada 2013/14

3er Pressupost temporada 2014/15

4art Projectes esportius 2014/15

5è Convocatòria eleccions de Junta Directiva

6è Precs i preguntes.

 

Ens agradaria comptar amb la vostra asistència per l’importàcia dels assumptes a tractar.

La junta.

 

Deixa un comentari