Normes d’Ordre Intern

1 Cal respectar a tots els entrenadors, delegats i personal responsable del club.

2 Els jugadors estaran vinculats a un equip concret, però estaran disponibles per a jugar en la categoria i en l’equip que el club cregui més oportú en cada moment.

3 No es podrà anar a provar a altres clubs sense autorització dels responsables del nostre club.

4 Una vegada començada la lliga i el jugador tingui fitxa federativa amb la UE Castellar, no es concediran baixes, excepte en els casos en que el club cregui convenient, i sempre amb consentiment previ, entre els dos clubs afectats.

5 És obligatori presentar-se puntualment tant en els entrenaments com en els partits.

6 Cal presentar-se al camp (partit o entrenament) amb qualsevol temps atmosfèric a menys que l’entrenador ho cregui oportú.

7 El jugador que per causes de força major no pugui assistir a un entrenament o partit, haurà d’avisar el més aviat possible.

8 Els jugadors s’hauran de comportar amb màxima educació i respectaran totes les instal·lacions del camp, sobretot els vestidors, tant de casa, com de fora.

9 És obligatori dutxar-se després de cada partit o entrenament, excepte en casos justificats.

10 El jugador haurà d’estar concentrat en la seva tasca, fent cas de les instruccions del seu entrenador, prescindint dels comentaris del públic.

11 És obligatori portar la roba oficial del club (partits i entrenaments).

12 Els pares han de donar exemple i s’han de comportar amb esportivitat i educació. Han de mantenir una actitud respectuosa i en cap cas han de donar instruccions a cap jugador ja que això els pot confondre.

13 Per a qualsevol consulta o aclariment hauran de dirigir-se al coordinador, mai a l’entrenador.

14 El Club es reserva el dret de sancionar els jugadors que no compleixin questes normes.

15 Al menys un dels pares haurà de ser soci del club.

16 Abans de fer la fitxa nova, s’haurà d’estar al corrent de pagament.

17 Tot rebut tornat s’avisarà (1 setm.), i si no s’abona es retirarà la fitxa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *