Reglament Futbol 8

INSCRIPCIONS

– Cada equip podrà tenir com a màxim 18 jugadors.
– El delegat de cada equip haurà de passar a l’organitzador la relació de jugadors del seu equip (Nom i Cognoms) i el numero del DNI.
– Només podran jugar els jugadors que estiguin inscrits a l’acta.
– Es jugarà amb 7 jugadors de camp i un porter. El mínim de jugadors per jugar un partit és de 5, 4 de camp i un porter.
– Els partits es jugaran amb pilota de futbol reglamentària i es pot jugar amb bota de tac de goma.
– Els partits seran de 23 minuts per part. Hi haurà descans de 5 minuts.
– També es podrà fer sorteig per centrar al començament del partit i triar porteria si un dels equips ho demana.
– Es podran incorporar jugadors als equips fins acabar la primera volta.

AJORNAMENT DE PARTITS

– Si un equip per força major a d’ajornar un partit, prèviament s’haurà de posar d’acord amb l’organització 24 HORES ABANS DEL PARTIT.
– Si s’avisa dins del dia de partit, es sancionarà amb 3/0 i – 2 punts.
– No es suspendran partits per la pluja.
– Cada equip podrà suspendre un màxim de 2 partits per temporada.

EQUIPATGES

– A partir de la jornada 6, els equips hauran d’anar ben uniformats (samarreta i pantaló).
– L’equip que jugui mal uniformat, serà sancionat amb – 0,5 punts.
– Si dos equips coincideixen amb l’equipament es farà un sorteig per tal de posar-se els petos.

W.O. (No presentat)

– Un equip farà W.O si passats 10 minuts de l’hora del començament del partit, no té, com a mínim 5 jugadors al camp.
– Si un equip es presenta a jugar amb 4 jugadors o menys perdrà el partit per W.O. i serà sancionat amb 2 punts a la classificació.
– Per cada W.O. serà sancionat amb – 2 punts.

PUNTUACIÓ

– Partit guanyat 3 punts, empatat 1 punt, perdut 0 punts.

FALTES

– Un jugador, podrà posar la pilota en joc sense que xiuli l’arbitre (tipus futbol).
– Si un jugador, li demana barrera a l’àrbitre, aquest la col·locarà a 8m i llavors el jugador té 5 segons per jugar un cop hagi xiulat l’àrbitre. Si no ho fa així, se li xiularà falta tècnica i la pilota passarà a l’equip contrari.
– Quan un equip arriba a la sisena falta serà sancionat amb doble penal (falta directe des de 15 metres).
– Totes les faltes són directes i la barrera es situa a 8m.

FALTES TÈCNIQUES

– Les faltes tècniques no són acumulatives.
– Es considera falta tècnica:
Demanar la pilota al contrari.
Tirar malament un fora de banda.
Trigar mes de 5 segons en tirar les faltes.
Fer oposició en un fora de banda.
Si el porter toca la pilota fora l’àrea.
Fer un canvi de jugador malament.

TARGETES

– Ni ha de dos tipus: GROGA i VERMELLA.
2 Grogues en un partit: canvi de jugador.
1 Vermella: Expulsió.

SANCIONS PER TARGETES

– 1 VERMELLA: DEPENDRÀ DE LA GRAVETAT DE L’EXPULSIÓ, però com a mÌnim hi ha un partit de sanció.
5 GROGUES : 1 Partit de sanció

ALTRES SANCIONS

– AGRESIONS ENTRE JUGADORS: Fins a 10 partits o exclusió Lliga.
AGRESSIÓ A Lí’ARBITRE: EXPULSAT DEL CAMPIONAT.
DESCONSIDERACIÓ o INSULTS ENTRE JUGADORS o ÀRBITRE: 2 a 6 partits.
ENTRADES DURES: 2 a 5 partits.
– Les sancions s’aplicaran a partir del proper partit en el qual el jugador ha estat expulsat.
– La sanció que s’apliqui a un jugador, serà comunicada al delegat.
– Si es detecta una alineació incorrecta, l’equip infractor, serà sancionat amb 2 punts a la classificació.

DOBLE PENAL

-Es doble penal quan un equip arriba a la 6a falta acumulativa. El xut és des de 15m. i és obligat xutar a porteria.
Els jugadors que no intervenen directament a la jugada es situaran per darrera la línia marcada com a doble penal.
Àvis: Si el jugador que fa el xut, torna a rebre la pilota rebutjada pel porter, podrà continuar la jugada, però, si la pilota es rebutjada pel pal, es xiularà falta en contra, ja que un rebuig del pal es considera encara 1a jugada i un jugador no pot jugar mai la pilota dues vegades seguides quan es xiula qualsevol tipus de falta.

FORES DE BANDA I CORNERS

– Els fores de banda es sacaran amb el peu. La pilota s’haurà de posar sobre la línia per tal de ser jugada.
– Si el jugador que tira el fora de banda , demana distància, el jugador de líequip rival s’haurà de posar com a mínim a 2 metres i no podrà fer oposició al jugador que tira el fora de banda. Si el jugador fa una oposició molt clara, podrà ser sancionat amb falta tècnica.
– Els corners es tiraran amb el peu. El jugador contrari es situarà a 4m.

PORTERS
l porter només podrà jugar la pilota amb la mà quan aquesta surti per la línia de gol.
Si la pilota és en joc, i el porter la toca fora de l’àrea, serà falta tècnica.
No existeix la doble cessió al porter. Ara bé, el porter sempre tindrà 5 segons per jugar la pilota. I només es xiularà falta en el cas de que el porter després de tenir una pilota blocada, la posa al terra per jugar i la torna a recollir per segona vegada. La pilota es col·locarà al punt més proper de línea.

CANVIS

– Els canvis de jugadors, es faran més o menys pel centre del camp.
Serà sancionat en falta tècnica el jugador que en el moment de fer un canvi, s’aprecia que en surt beneficiat de la jugada. Per tant, es xiularà falta i la pilota, serà col·locada al mig camp.

CLASSIFICACIÓ FINAL

En cas d’empat a punts al final de la competició entre 2 o més equips, es declararà guanyador l’equip que tingui millor goal average particular en les dues voltes ja jugades.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *